Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 Tải về
Kế hoạch nâng cao đội ngũ GV (19-20) Tải về
Kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục (19-20) Tải về
Bộ quy tắc ứng xử năm học 2019-2020 Tải về
Trường THCS Đốc Binh KiềuTuần lễ sinh hoạt đầu năm Tải về
Trường THCS Đốc Binh KiềuKế hoạch kiểm tra nội bộ Tải về
Kế hoạch nâng cao công tác chủ nhiệm lớp Tải về
Trường THCS Đốc Binh KiềuKế hoạch dạy học Tải về
Trường THCS Đốc Binh KiềuKế hoạch chiến lược 2016 - 2021 Tải về
Trường THCS Đốc Binh KiềuKế hoạch nâng cao đội ngũ giáo viên Tải về
Trường THCS Đốc Binh KiềuKế hoạch nâng cao chất lượng GD Tải về
Trường THCS Đốc Binh KiềuKế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ Tải về
/BQTUX-THCS30/08/2018Trường THCS Đốc Binh KiềuBộ quy tắc ứng xử trường THCS Đốc Binh Kiều Tải về
27/12/2019Trường THCS Đốc Binh KiềuDanh sách đề nghị Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2020 Tải về
Phòng GD & ĐT Tháp MườiVăn bản báo cáo giải quyết nội dung phản ánh của Báo Tuổi trẻ về việc thu tiền học sinh [...] Tải về
Trường THCS Đốc Binh KiềuChỉ tiêu nhu cầu giáo viên năm học 2018-2019 Tải về
06/2018/NĐ-CP20/02/2018Phòng GD & ĐT Tháp MườiNghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ Tải về
VBM-2401/02/2017Phòng GD & ĐT Tháp MườiVăn bản mẫu Tải về